Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

"έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα"

η ανθρωπότητα πρέπει να τοποθετεί τον σκοπό της πέρα από τον εαυτό της  ,όχι σε ένα κόσμο πλάνης,μα μέσα στην ίδια τη συνέχεια του εαυτού της!!!
~~~~~~~~~~~~~~~
από τους αφορισμούς του Friedrich Wilhelm Nietzsche έτσι
όπως παρατίθενται στο "έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα"