Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

documentary THRIVE

το documentary THRIVE ακολουθώντας τη ροή του χρήματος προς τις πηγές του δείχνει την παγκόσμια συσσώρευση εξουσίας σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής μας και προσπαθεί να προσφέρει κάποιες λύσεις, και τολμηρές στρατηγικές για να ανακτήσουμε τη ζωή και το μέλλον μας.